คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ Words of Quantity

คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ หรือ Words of Quantity เราจะใช้ร่วมกับคำนามต่างๆ ซึ่งแต่ละคำนามนั้นสามารถแบ่งได้เป็น คำนามที่นับได้และนับไม่ได้ Words of Quantity แต่ละชนิดนั้นสามารถใช้กับคำนามแต่ละชนิดตามตารางด้านล่าง

คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ ความหมาย
every ทุกๆ
each แต่ละ
all all ทั้งหมด
most most ส่วนใหญ่
many much มาก
some some บ้าง
a few a little นิดหน่อย
plenty of plenty of มากมาย
a lot of a lot of มาก
lots of lots of มาก
several หลายๆ
none of none of ไม่มีเลย

จะเห็นว่า คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ Words of Quantity แต่ละคำก็มีการใช้ร่วมกับคำนามแต่ละชนิด ดังนั้นเราควรจะนำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะเพื่อนๆ