คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ Words of Quantity

คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ หรือ Words of Quantity เราจะใช้ร่วมกับคำนามต่างๆ ซึ่งแต่ละคำนามนั้นสามารถแบ่งได้เป็น คำนามที่นับได้และนับไม่ได้ Words of Quantity แต่ละชนิดนั้นสามารถใช้กับคำนามแต่ละชนิดตามตารางด้านล่าง คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ ความหมาย every – ทุกๆ each – แต่ละ all all ทั้งหมด most most ส่วนใหญ่ many much […]

Read Article →

Few,A few , Little ,A little ใช้อย่างไรไม่ให้สับสน

Little , A little ใช้กับคำนามนับไม่ได้ Few , A few  ใช้กับคำนามนับได้ พหูพจน์ ในขณะที่  Little และ Few มีความหมายว่าน้อยมาก แทบไม่มีเลย ยกตัวอย่างเช่น There was little water in the glass. สังเกตุว่า little จะใช้กับคำนามนับไม่ได้ที่มีความหมายว่าแทบไม่มีน้ำเหลือในแก้วนั้น ส่วน   A […]

Read Article →