Morning, Afternoon, Evening, Night หมายถึงเวลาตอนไหนเท่าไรกันนะ?

meadow-503922_960_720

มีใครสงสัยไหมว่า Morning, Afternoon, Evening, Night หมายถึงเวลาตอนไหนเท่าไร

Morning นั้นหมายถึงตอนเช้า ตั้งแต่เวลา ตี5 จนถึง 11โมง 59 นาที (5:00AM – 11:59AM)

Afternoon นั้นหมายถึงหลังจากเที่ยง (บ่าย) ตั้งแต่เวลา เที่ยงวัน ถึง 5 โมงเย็น 59นาที (12:01 PM – 5:59 PM)

Evening นั้นหมายถึงเวลาช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 6โมง ถึง ก่อน 3 ทุ่ม (6PM – 8:59 PM)

Night นั้นหมายถึงตอนกลางคืน ตั้งแต่เวลา เที่ยงวัน ถึง 3 ทุ่ม ไป จนถึง ก่อนตี 5 (9PM – 4:59AM)

เพิ่มเติมอีก 2 คำก็คือ
Noon นั้นหมายถึง เที่ยงตรง ก็คือเวลา 12 PM
Midnight นั้นหมายถึงเที่ยงคืน เวลา 12AM