หลักการจำง่ายการใช้ Much , Many และ A lot of

เรื่อง Much, Many และ A lot of เป็นอีกเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิด ใช้สลับกันเป็นว่าเล่น เนื่องจากมีความหมายที่เหมือนกันที่แปลว่า มาก จำนวนมาก มากมาย นั่นเอง ส่งผลให้ใช้กันผิดๆถูกๆ บ้าง ถ้าใครไม่ใช้ใจหลักการใช้งานก็จะเข้าใจผิดไปว่ามันใช้ทดแทนกันได้ เพราะมีความหมายเหมือนกัน แต่ที่จริงแล้วนั้นมีหลักการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะ มาดูกันว่า Much , Many และ A lot of ต่างกันที่ตรงไหนพรอมตัวอย่างประกอบ หลักการโดยทั่วไปของ Much […]

Read Article →

คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ Words of Quantity

คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ หรือ Words of Quantity เราจะใช้ร่วมกับคำนามต่างๆ ซึ่งแต่ละคำนามนั้นสามารถแบ่งได้เป็น คำนามที่นับได้และนับไม่ได้ Words of Quantity แต่ละชนิดนั้นสามารถใช้กับคำนามแต่ละชนิดตามตารางด้านล่าง คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ ความหมาย every – ทุกๆ each – แต่ละ all all ทั้งหมด most most ส่วนใหญ่ many much […]

Read Article →

Much vs Many vs A lot ทั้ง 3 คำนี้ใช้ยังไง ต่างกันอย่างไร

Much, Many และ A lot เป็นคำที่ใช้บอกจำนวน ทั้งสามคำนี้ หลายๆคนอาจจะสับสนและบางครั้งอาจจะใช้งานผิดได้ ในบทความนี้จะมาบอกวิธีการใช้งานและหลักการใช้งาน เราจะได้ใช้งาน Much, Many และ A lot ได้อย่างถูกต้อง Much: การใช้ much นั้นต้องตามด้วย uncountable (นามนับไม่ได้) ตัวอย่าง I drink too much coffee. (กาแฟเป็นนามนับไม่ได้) How […]

Read Article →

หลักการพื้นฐานในการใช้ Many, Much, A lot of

Many, Much, A lot of ทั้ง 3 คำนี้แปลว่ามากเหมือนกันแต่วิธีการใช้ต่างกันดังนี้ Many ใช้กับนามนับได้ Plural countable nouns ตัวอย่าง How many students are there in each class? Many cars are equipped with GPS systems. Much […]

Read Article →