ไฟฟ้าดับ!!! ภาษาอังกฤษใช้อะไรดี

รู้ไหมว่า ไฟฟ้าดับ เขา ไม่ได้ใช้ Turn off นะ จะบอกให้ Turn off น่ะแปลว่า ปิดไฟ ปิดสวิตช์ แต่กรณีถ้าไฟฟ้าดับ ใช้งานไม่ได้ ไม่ว่าจะ กรณี ฝนตก ไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไฟดับ ไฟไม่มาจะใช้คำเหล่านี้ได้

Power Outage แปลว่า ไฟดับ โดยประกอบไปด้วย สองคำ คือ Power = พลังงาน และ  Outage  = ดับ เมื่อนำ 2 คำมารวมกันก็คือพลังงานดับ หรือไฟฟ้าดับ ใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ ยังสามรถใช้คำว่า Power fail ก็ได้

หรือ

Blackout ก็แปลว่า ไฟดับได้เหมือนกัน โดยหากแปลกันตรงตัวแล้วล่ะก็ แปลว่า ความมืดมน การปิดไฟ นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค Power lines were blown down and we had a blackout of several hours.