คำศัพท์ พี่ & น้องในภาษาอังกฤษใช้แบบไหนได้บ้าง

ปกติแล้ว คำศัพท์พี่ คำศัพท์น้อง เราก็จะใช้คำว่า Brother & Sister ทั่วไปปกติ แต่ 2 คำนี้เราจะรู้ได้อย่างไงว่าคนไหนคือพี่ชายคนโต น้องสาวคนเล็ก หรือว่า คนไหนคือน้องชายคนเล็กพี่สาวคนโต เราจึงมักใส่ Older หรือ Younger ไปข้างหน้าแทนเพื่อแสดงสถานะว่าโตกว่าหรือเด็กกว่า

ซึ่งในความจริงแล้วต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบตะวันตกวัฒนธรรมของเค้าเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับระดับอาวุโสเท่ากับชาวตะวันออกมากหรอก แต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษไปควบคู่กับวัฒนธรรมแบบของเราได้ ดังนั้นเรามาดูศัพท์ พี่ น้อง ในภาษาอังกฤษว่าจะมีแบบไหนบ้าง

พี่ชาย
• Older brother
• Big brother
• Bro แบบไม่เป็นทางการ

พี่สาว
• Older sister
• Big sister
• Sis แบบไม่เป็นทางการ

น้องชาย
• Younger brother
• Little brother

น้องสาว
• Younger sister
• Little sister

Siblings = พี่น้องร่วมท้องเดียวกัน (ไม่ได้ระบุเพศ หรือความอาวุโส)
Stepbrother = พี่ชาย/น้องชาย ที่ต่างบิดาหรือมารดา
Stepsister = พี่สาว/น้องสาว ที่ต่างบิดาหรือมารดา