ข้อดีข้อเสีย หรือว่า จุดเด่นจุดด่อย ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงดีนะ?

มีใครสงสัยไหมว่า ถ้าเราพูดว่าข้อดีข้อเสีย หรือว่า จุดเด่นจุดด่อย เพื่ออธิบายถึงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่ง เป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรดีนะ

อันที่จริงเราสามารถพูดและเขียนได้หลากหลายแบบ เลยละสำหรับการอธิบายถึง ข้อดีข้อเสีย ตัวอย่างเช่น

Strengths หมายถึง จุดแข็ง
Weaknesses  หมายถึง จุดอ่อน

Advantages หมายถึง ข้อได้เปรียบ
Disadvantages หมายถึง ข้อเสียเปรียบ

Reasons to support   หมายถึง   เหตุผลที่สนับสนุน
Reasons to oppose   หมายถึง เหตุผลที่สนับสนุน

Positive points  หมายถึง มุมมองด้านบวก
Negative points หมายถึง มุมมองด้านบวก

Pros  หมายถึง ข้อดี (ย่อมาจาก ภาษาลาตินว่า for หรือ in favour of)
Cons หมายถึง ข้อเสีย (ย่อมาจาก ภาษาลาตินว่า contra แปลว่า against)

ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางการหน่อยก็จะใช้ Advantages กับ Disadvantages หรือ Strengths กับ Weaknesses ก็ได้

คราวนี้ก็หายสงสัยกันแล้วอย่าลืมนำไปใช้กัน อย่าลืมใช้ให้ถูกคู่ของมันนะห้าม แยกกัน เช่น Strengths ก็ใช้กับ Weaknesses  หรือ Pros ก็ใช้กับ Cons