การจำ Adverb อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ สิ่งของ คน และสถานที่

ครั้งนี้เรามาดู การจำ Adverb อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ คน สิ่งของ และสถานที่ ด้วยตารางแบ่งประเภท จะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

 PrefixThings (สิ่งของ)Places(สถานที่)People(คน)
Any-AnythingAnywhereAnyone

Anybody

Every-EverythingEverywhereEveryone

Everybody

No-NothingNowhereNo one

Nobody

Some-SomethingSomewhereSomeone

Somebody

จากตารางด้านบนจะทำให้เราเห็นภาพและแยกประเภทได้ว่า Adverb ตัวไหนใช้กับ Things (สิ่งของ) , Places(สถานที่)และ People(คน) ได้บ้าง เวลานำไปใช้จะได้ไม่สับสน