การจำ Adverb อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ สิ่งของ คน และสถานที่

ครั้งนี้เรามาดู การจำ Adverb อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ คน สิ่งของ และสถานที่ ด้วยตารางแบ่งประเภท จะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้  Prefix Things (สิ่งของ) Places(สถานที่) People(คน) Any- Anything Anywhere Anyone Anybody Every- Everything Everywhere Everyone Everybody No- Nothing Nowhere No one […]

Read Article →

เรื่องของ One กับ Body ในภาษาอังกฤษ

เพื่อนๆเคยเห็นคำเหล่านี้ไหม No One, Nobody ,Anyone ,Anybody ,Everyone ,Everybody หลังจากดูแล้วหลายคนอาจจะมีคำถามในใจแบบนี้ No One กับ Nobody ต่างกันอย่างไงนะ? Anyone กับ Anybody ต่างกันอย่างไงละ? Everyone กับ Everybody ต่างกันไหมนะ? คำตอบก็คือ No One กับ Nobody มีความหมายเหมือนกัน (No One […]

Read Article →