No. ตามด้วยตัวเลข คืออะไรนะ???

เพื่อนๆเคยเขียนตัวเลขบอกลำดับในภาษาอังกฤษบ้างไหม เราเขียน No ไว้นำหน้าตัวเลขกันใช่ไหม แล้วสงสัยกันหรือป่าวว่ามันย่อมาจากอะไร แล้วทำไมต้องเขียนว่า No กันนะ No นั้นย่อมาจาก Numero หรือ Numero sign มาจากภาษาลาติน เพี้ยนจาก numerus แปลว่า by the number, with the number หรือ ตัวนับนั้นเอง ส่วนการที่เราจะอ่านคำว่า No เราสามารถออกเสียงอ่านได้ว่า Number […]

Read Article →

เทคนิคการใช้ No กับ None ที่จำแม่นขึ้น!

No และ None นั้นจะมีความหมายในเชิงปฏิเสธที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่วิธีการใช้ ดังนี้ No + Noun = not any / a + noun ใช้เป็นประธาน ยกตัวอย่างเช่น We had to walk home last night because there was no bus. None […]

Read Article →