20 คำศัพท์อธิบายรสชาติอาหารเป็นภาษาอังกฤษ

โดยปกติแล้วเราสามารถบรรยายรสชาติของอาหารได้หลายแบบ เช่น หวาน เค็ม เปรี้ยว เป็นต้น ซึ่งการอธิบายรสชาติอาหารเหล่านี้ ก็มีเหมือนกันในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำอธิบายรสชาติในภาษาอังกฤษก็มีหลายรูปแบบที่น่าสนใจ คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน ดังนั้นมาดูคำอธิบายรสชาติอาหารเป็นภาษาอังกฤษในแบบต่างๆกันเถอะ

 • Acidic หมายถึง เปรี้ยวมาก เหมือนที่เป็นกรด
 • Astringent หมายถึง รสฝาด
 • Bitter หมายถึง รสขม
 • Bitter-sweet หมายถึง รสขมอมหวาน
 • Brackish หมายถึง รสกร่อย
 • Hot หมายถึง รสเผ็ดมากๆ เผ็ดจนสามารถเผาปากเราได้
 • Mature หมายถึง สุกพอดี
 • Mild หมายถึง อ่อน รสไม่จัด
 • Ripe หมายถึง สุก
 • Robust หมายถึง รสอร่อยพอดีมากๆ อร่อยกำลังดี
 • Savory หมายถึง เผ็ด
 • Seasoned หมายถึง เต็มไปด้วยรสชาติที่หลากหลาย เช่นเปรี้ยวเค็ม เผ็ดร้อน
 • Sharp หมายถึง เต็มไปดด้วยรสขม
 • Sour หมายถึง รสเปรี้ยว
 • Spicy หมายถึง รสจัด และเผ็ดมาก
 • Sweet-and-sour หมายถึง หวานอมเปรี้ยว
 • Syrupy หมายถึง หวานและเหนียวเป็นน้ำเชื่อม
 • Tart หมายถึง เปรี้ยว ส้ม
 • Unsalted หมายถึง ไม่ใสเกลือ ไม่เค็ม
 • Watery หมายถึง จืดจาง เป็นน้ำ