ไปหาหมอฟันประโยคแบบไหนที่ควรรู้

การไปหาหมอฟันทุกๆ 6 เดือนเป็นนิสัยที่ดีของการดูแลฟัน หมั่นไปตรวจสุขภาพช่องปากให้ดีอยู่เสมอ แต่หลักการเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษ ในคลินิกทันตแพทย์ ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาด้วยทักษะจากประสบการณ์จะทำให้เราจำได้ง่าย และนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งครั้งนี้จะขอแนะนำประโยคที่น่าสนใจสำหรับการอยู่ในคลินิกทันตแพทย์ อาจจะเป็นประโยคของผู้มารักษาฟันเอง หรือเป็นประโยคที่หมอฟันมักพูดเสมอ ลองมาดูกัน

I’d like a check-up = ฉันต้องการตรวจฟัน
When did you last visit the dentist? = คุณพบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
I’ve got toothache = ฉันปวดฟัน
I’d like a clean and polish, please = ฉันอยากจะขูดหินปูนและขัดฟัน
Can you open your mouth, please? = กรุณาอ้าปากหน่อยได้ไหม?
A little wider, please = อ้าปากกว้างอีกนิด
You’ve got a bit of decay in this one = ฟันซี่นี้ของคุณผุนิดหน่อย
Would you like to rinse your mouth out? = คุณอยากจะบ้วนปากไหม?
Let me know if you feel any pain = บอกฉันถ้าคุณรู้สึกเจ็บ
I’m going to have to take this tooth out =ฉันจะถอนฟันให้คุณ
You need two fillings = คุณต้องอุดฟันสองซี่

แถมคำศัพท์ให้อีก 2 คำ

Dentist = หมอฟัน/ ทันตแพทย์
Hygienist = ทันตภิบาล (เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฟัน)