ไปหาหมอฟันประโยคแบบไหนที่ควรรู้

การไปหาหมอฟันทุกๆ 6 เดือนเป็นนิสัยที่ดีของการดูแลฟัน หมั่นไปตรวจสุขภาพช่องปากให้ดีอยู่เสมอ แต่หลักการเบื้องต้นในการใช้ภาษาอังกฤษ ในคลินิกทันตแพทย์ ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาด้วยทักษะจากประสบการณ์จะทำให้เราจำได้ง่าย และนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งครั้งนี้จะขอแนะนำประโยคที่น่าสนใจสำหรับการอยู่ในคลินิกทันตแพทย์ อาจจะเป็นประโยคของผู้มารักษาฟันเอง หรือเป็นประโยคที่หมอฟันมักพูดเสมอ ลองมาดูกัน I’d like a check-up = ฉันต้องการตรวจฟัน When did you last visit the dentist? = คุณพบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? I’ve got […]

Read Article →