เรื่องของ One กับ Body ในภาษาอังกฤษ

เพื่อนๆเคยเห็นคำเหล่านี้ไหม No One, Nobody ,Anyone ,Anybody ,Everyone ,Everybody หลังจากดูแล้วหลายคนอาจจะมีคำถามในใจแบบนี้

No One กับ Nobody ต่างกันอย่างไงนะ?

Anyone กับ Anybody ต่างกันอย่างไงละ?

Everyone กับ Everybody ต่างกันไหมนะ?

คำตอบก็คือ
No One กับ Nobody มีความหมายเหมือนกัน (No One = Nobody) แต่ No One จะมีความเป็นทางการมากกว่า Nobody

Anyone กับ Anybody มีความหมายเหมือนกัน (Anyone = Anybody) แต่ Anyone จะมีความเป็นทางการมากกว่า Anybody

Everyone กับ Everybody มีความหมายเหมือนกัน (Everyone = Everybody) แต่ Everyone จะมีความเป็นทางการมากกว่า Everybody

จะเห็นได้ว่า One นั้นเป็นทางการกว่า Body นั้นเอง

แล้วก็อย่าลืมข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง ก็คือคำทั้ง 6 คำนี้ เป็นเอกพจน์นะ เวลาใช้งานก็ใช้แบบเป็นคำเอกพจน์ได้เลยถึงแม้จะมีความหมายเป็นพหูพจน์ก็เถอะ เช่นคำว่า Everone, Everbody

มาดูตัวอย่างการใช้งานในประโยคกันดีกว่า ตัวอย่างเช่น
No one remembers the titles of the books they’ve read.
Nobody likes him.
Anybody is welcome to join.
Anyone could count from nineteen to twenty.
Everyone is happy today.
Everybody has a mother and father.

คราวนี้เพื่อนๆก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะ กับคำเหล่านี้ No One, Nobody ,Anyone ,Anybody ,Everyone ,Everybody