เรื่องของ One กับ Body ในภาษาอังกฤษ

เพื่อนๆเคยเห็นคำเหล่านี้ไหม No One, Nobody ,Anyone ,Anybody ,Everyone ,Everybody หลังจากดูแล้วหลายคนอาจจะมีคำถามในใจแบบนี้ No One กับ Nobody ต่างกันอย่างไงนะ? Anyone กับ Anybody ต่างกันอย่างไงละ? Everyone กับ Everybody ต่างกันไหมนะ? คำตอบก็คือ No One กับ Nobody มีความหมายเหมือนกัน (No One […]

Read Article →