เมื่อถึงสนามบิน Melbourne แล้วต้องทำอะไรบ้าง ? Part 1

หลังจากที่เราเดินทางจาก Sydney สู่ Melbourne แล้วเราต้องมีภารกิจหลายอย่างเลยที่ต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นการเอากระเป๋า ซื้อซิมโทรศัพท์ และการเดินทางเข้าเมืองกัน ดังนั้นเราจะแบ่งเป็น Part จากประสบการณ์ของเราที่ไปถึงสนามบิน Melbourne ดังนี้

Part 1: ไปเอากระเป๋าที่สายพาน
Part 2: ไปซื้อซิมโทรศัพท์
Part 3: ไปซื้อตั๋ว Skybus เข้าเมือง
Part 4: ไปซื้อบัตร Myki Card กัน

โดย Part นี้ก็จะพูดถึงด้านการลงเครื่องที่สนามบิน แล้วก็ไปตรงที่ตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้ง แต่เนื่องจากเราผ่านสนามบินที่ Sydney มาแล้ว ดังนั้นของเราก็ถือว่าบินในประทศ จะไม่ยุ่งยากและนานมากกว่าคนที่บินมาจากต่างประเทศ หลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมเดินไปเอากระเป๋าเดินทางสัมภาระ ที่สายพานกระเป๋าได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงสายพาน เราจะได้ผ่านห้องนึง เป็นลักษณะคล้ายๆ กับห้องฆ่าเชื้อ แต่ไม่ต้องกลัวนะ ห้องไม่ได้ใหญ่มาก เดินแปบเดียวก็ถึงทางออกและบรรยากาศในห้องก็เหมือนแค่มีลมเป่า ฟู่ๆ หลังจากนั้นก็ไปเอากระเป๋าที่สายพานได้เลย เมื่อได้กระเป๋าครบแล้วก็เตรียมไปซื้อซิมกัน ติดตามต่อใน เมื่อถึงสนามบิน Melbourne แล้วต้องทำอะไรบ้าง ? Part 2

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Arrival (N.) แปลว่า การมาถึง
Arrive (V.) แปลว่า มาถึง