ประโยคภาษาอังกฤษที่บอกว่า “ฉันหิว” น่าใช้

แน่นอนว่าคนที่พูดว่า ฉันหิว หลายคนมากจะพูดในภาษาอังกฤษว่า I’m hungry เพราะ Hungry เป็นคำคุณศัพท์  ที่แปลว่า หิว แต่จะดีสักแค่ไหนถ้าเราลองเปลี่ยนประโยคจากคำว่า I’m hungry เป็นประโยคที่มีความหลากหลายมากขึ้นในการใช้งานล่ะ มาดูกันว่าประโยคที่มีความหมายว่า ฉันหิว สามารถพูดแบบไหนได้อีก บ้างในภาษาอังกฤษ

ประโยคว่า ฉันหิวในภาษาอังกฤษ

 • I’m starving!
 • I need food!
 • My stomach is growling.
 • My tummy is talking to me.
 • I’m freaking hungry!
 • I’m famished!
 • I’m so hungry I could eat a scabby horse!
 • My stomach feels like my throat’s been cut
 • I’m peckish
 • I’ve got the munchies!
 • I’m hungry as a wolf
 • I’m hungry as a bear
 • I could eat the north end of a south bound bear