ทำความเข้าใจกับ คำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้

คำนามหมายถึง คำที่กล่าวถึง คน สัตว์ สถานที่ หรือ สิ่งของ ซึ่งสามารถนำมาแยกแยะได้ว่าคำนามนั้นๆ สามารถนับได้หรือไม่ (คำนามคืออะไร ? )

ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้ นั้นหมายความว่าอย่างไร และมีข้อสังเกตอย่างไรบ้าง

 

คำนามนับได้ Countable nouns

คำนามนับได้ก็คือคำนามที่เราสามารถนับจำนวนของคำนามนั้นๆได้ (นับได้ 1 2 3…) จะมีการใช้งานในรูปของ Singular และ Plural ตัวอย่างเช่น

Singular Plural
Bottle Bottles
Car Cars
Cat Cats
Chair Chairs
Day Days
Dog Dogs
Dollar Dollars
Job Jobs
Song Songs
Student Students

 

คำนามนับไม่ได้ Uncountable nouns

คำนามที่เราไม่สามารถนับจำนวนของคำนามนั้นๆได้เพราะขนาดเล็กมากหรือเป็นสสารยากมากที่จะนำมาแบ่ง ตัวอย่างเช่น

water, milk, coffee, fruit, food, money

 

นอกจากนี้ยังมีคำนามนับไม่ได้ที่เราควรรู้อีกคือ

ชื่อวิชา psychology, science

ชื่อภาษา Chines, Thai, English

ข้อมูลและแนวคิดที่เป็นนามธรรม   news, information, knowledge, love, anger

ชื่อกีฬาและกิจกรรมต่างๆ   basketball football camping tennis

 

รายการคำนามนับไม่ได้เรียงตามตัวอักษร และ ตัวอย่างการใช้งานสามารถอ่านต่อได้ที่นี้ >>> คำนามนับไม่ได้ Uncountable nouns ที่สามารถพบเจอได้บ่อยๆ