ทำความเข้าใจกับ คำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้

คำนามหมายถึง คำที่กล่าวถึง คน สัตว์ สถานที่ หรือ สิ่งของ ซึ่งสามารถนำมาแยกแยะได้ว่าคำนามนั้นๆ สามารถนับได้หรือไม่ (คำนามคืออะไร ? ) ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้ นั้นหมายความว่าอย่างไร และมีข้อสังเกตอย่างไรบ้าง   คำนามนับได้ Countable nouns คำนามนับได้ก็คือคำนามที่เราสามารถนับจำนวนของคำนามนั้นๆได้ (นับได้ 1 2 3…) จะมีการใช้งานในรูปของ Singular และ Plural […]

Read Article →

คำนามนับไม่ได้ Uncountable nouns ที่สามารถพบเจอได้บ่อยๆ

ตัวอย่าง uncountable nouns 250 คำที่สามารถพบเจอได้บ่อย เรียงตามตัวอักษร A ถึง Z access accommodation adulthood advertising advice aggression aid air alcohol anger applause arithmetic art assistance athletics attention bacon baggage ballet beauty beef […]

Read Article →