เรียนรู้คำนามในภาษาอังกฤษฉบับสั้นแต่ได้ใจความ

Noun หรือคำนามในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรเรียนรู้ไว้ เพราะในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปคำนามมักจะแฝงอยู่ในประโยคนั้นๆ เมื่อไหร่ที่เราสามารถแยกออกว่าคำไหนเป็นคำนาม เราก็จะวิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้ง่ายขึ้น แต่ในภาษาอังกฤษก็มีคำนามหลายรูปแบบ มีหน้าตาการสะกดที่ทำให้บางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่คำนามหรือไม่ ดังนั้นมาเรียนรู้คำนามที่ควรรู้แต่ละประเภทกัน คำนาม หมายถึง สิ่งที่นิยาม คน สัตว์ สิ่งของ สิ่งต่างๆ เช่น ครู โรงเรียน นักเรียน สมุด เป็นต้น Proper Nouns เป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ ชื่อทะเล ชื่อภูเขา ตัวอย่าง […]

Read Article →

ทำความเข้าใจกับ คำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้

คำนามหมายถึง คำที่กล่าวถึง คน สัตว์ สถานที่ หรือ สิ่งของ ซึ่งสามารถนำมาแยกแยะได้ว่าคำนามนั้นๆ สามารถนับได้หรือไม่ (คำนามคืออะไร ? ) ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้ นั้นหมายความว่าอย่างไร และมีข้อสังเกตอย่างไรบ้าง   คำนามนับได้ Countable nouns คำนามนับได้ก็คือคำนามที่เราสามารถนับจำนวนของคำนามนั้นๆได้ (นับได้ 1 2 3…) จะมีการใช้งานในรูปของ Singular และ Plural […]

Read Article →

คำนามนับไม่ได้ Uncountable nouns ที่สามารถพบเจอได้บ่อยๆ

ตัวอย่าง uncountable nouns 250 คำที่สามารถพบเจอได้บ่อย เรียงตามตัวอักษร A ถึง Z access accommodation adulthood advertising advice aggression aid air alcohol anger applause arithmetic art assistance athletics attention bacon baggage ballet beauty beef […]

Read Article →