คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ การกินอย่างตะกละ

คำว่า กิน หรือ รับประทาน ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้คำว่า Eat ที่เป็นคำกริยา แต่ถ้านอกจากคำว่า กินธรรมดาแล้วล่ะ เปลี่ยนเป็นระดับการกินที่มากขึ้น กินเยอเกินไป เรียกภาษาบ้านๆเราได้ว่า กินอย่างตะกละ แบบนี้ในภาษาอังกฤษมีไหม? คำตอบคือ มี!! และมีคำศัพท์เกี่ยวกับระดับการกินมากน้อยหลายคำด้วยที่เกี่ยวกับการกินตะกละ มาดูคำศัพท์เหล่านั้นกัน พร้อมความหมายและตัวอย่างประโยค

  • Demolish หมายถึง กินอย่างรวดเร็ว และไม่เหลือด้วย ประมาณว่ากินไม่เหลือซากเลย เช่น He demolished the whole chicken.
  • Devour หมายถึง สวาปาม หรือ เขมือบ เช่น The lions quickly devoured the antelope.
  • Gobble หมายถึง ฮุบ กัดคำใหญ่  กลืนโดยไม่คี้ยว เช่น He gobbled his burger up.
  • Gorge หมายถึง หุบ กินอาหารจำนวนมากจนอิ่ม เช่น She gorged he self on cookies before dinner.
  • Overeat หมายถึง กินมากเกินไป เช่น I am more likely to overeat under stress.
  • Pig out หมายถึง กินอาหารปริมาณมาก เช่น We pigged out on sandwiches and rool.