คำศัพท์ที่แตกต่างกันระหว่าง American(US) กับ British (UK)

มาดูคำศัพท์ที่แตกต่างกันระหว่าง American(US) กับ British (UK) กันว่ามีอะไรบ้าง

 

British American
Trousers Pants
Waistcoat Vest
Swimming costume / Cozzy Bathing Suit
Friend / Mate Friend
Rubber Eraser
Public School Private School
Holiday Vacation
School dinner Hot Lunch
Open Day / Open Evening Open House
anti-clockwise counter-clockwise
bill (restaurant) bill, check
the cinema the movies
flats apartments
Car park Parking Lot
Motorway Freeway
Biscuit Cookie
Sweets Candy
Lift Elevator
Autumn Fall
Quid (slang for pound) Bucks
mad crazy, insane
main road highway
motorbike motorcycle
pocket money allowance
post mail
pub bar
railway railroad
single (ticket) one-way
shop shop, store
taxi taxi, taxi cab
tin can

 

เพื่อนๆลองอ่านดูแล้วลองสังเกตเวลาเราดูหนังหรือซีรี่ก็ได้ว่า เขาใช้กันยังไง จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 แบบ มีความแตกต่างกันจนบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึง (เราใช้กันมั่วนั้นเอง)