คำศัพท์ที่แตกต่างกันระหว่าง American(US) กับ British (UK)

มาดูคำศัพท์ที่แตกต่างกันระหว่าง American(US) กับ British (UK) กันว่ามีอะไรบ้าง   British American Trousers Pants Waistcoat Vest Swimming costume / Cozzy Bathing Suit Friend / Mate Friend Rubber Eraser Public School Private School Holiday […]

Read Article →