คำศัพท์ที่เข้าใจผิดบ่อยๆ Worse waste และ worth

เคยไหม คำศัพท์ที่สะกดคล้ายกันเกือบเหมือนกัน เราก็คิดว่ามันก็คงความหมาย คือๆกัน เหมือนๆ กัน แต่หารู้ไม่ว่าคำบางคำให้ความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่าได้เผลอ ไปใช้ผิดเป็นอันขาด !! เอาล่ะ มาดูกัน พวกคำ

Worse waste และ worth ออกข้อสอบก็บ่อย เป็นช้อยลวงเราก็บ่อย

Waste แปลว่า เสีย ไม่จำเป็น คำนี้มักจะใช้กับพวก เวลา พลังงาน เงิน และความสามารถ เป็นต้น

ตัวอย่าง

What a complete waste of time!

It is the height of folly and a tragic waste to gallop into war.

This report is nonsense and nothing but a waste of paper.

Worse แปลว่า แย่ลง

ตัวอย่าง

I thought the book’s writing was dreadful, and its conception even worse.

The (traffic) congestion in the city gets even worse during the summer.

If the symptoms get worse, consult your doctor.

Worst แปลว่า แย่ที่สุด

ตัวอย่าง

The newspaper commissioned a series of articles on the worst excesses of the fashion industry.

He is his own worst critic.

This is one of the worst natural disasters ever to befall the area.

Worth แปลว่า คุ้มค่า

ตัวอย่าง

Buying those shares was a very far-sighted move – they must be worth ten times their original value now.

Any painting by Van Gogh is worth a fortune.

The country exports goods worth $600 million per annum.

Worthiness แปลว่า ความคุ้มค่า

ตัวอย่าง

She persuaded the board of her worthiness to run the company.

Worthless แปลว่า ไร้ค่า

ตัวอย่าง

The company’s shares are now virtually worthless shares.

He said the jewels were worthless fakes.

สังเกตดีๆนะ Worth จะมีความหมายในแง่ บวก ในขณะที่ Waste Worseและ Worst จะมีความหมายในแง่ลบ หากจะนำคำเหล่านี้ไปใช้ ต้องตั้งสติดีๆ อย่าให้พลาดเชียว