คำนามนับไม่ได้ Uncountable nouns ที่สามารถพบเจอได้บ่อยๆ

ตัวอย่าง uncountable nouns 250 คำที่สามารถพบเจอได้บ่อย เรียงตามตัวอักษร A ถึง Z

access
accommodation
adulthood
advertising
advice
aggression
aid
air
alcohol
anger
applause
arithmetic
art
assistance
athletics
attention
bacon
baggage
ballet
beauty
beef
beer
biology
blood
botany
bread
business
butter
carbon
cardboard
cash
chalk
chaos
cheese
chess
childhood
clothing
coal
coffee
commerce
compassion
comprehension
content
corruption
cotton
courage
currency
damage
dancing
danger
data
delight
dessert
dignity
dirt
distribution
dust
economics
education
electricity
employment
energy
engineering
enjoyment
entertainment
envy
equipment
ethics
evidence
evolution
failure
faith
fame
fiction
flour
flu
food
freedom
fruit
fuel
fun
furniture
garbage
garlic
gas
genetics
glass
gold
golf
gossip
grammar
grass
gratitude
grief
ground
guilt
gymnastics
hair
happiness
hardware
harm
hate
hatred
health
heat
height
help
homework
honesty
honey
hospitality
housework
humour
hunger
hydrogen
ice
ice cream
importance
inflation
information
injustice
innocence
intelligence
iron
irony
jam
jealousy
jelly (British)
jelly (USA)
joy
judo
juice
justice
karate
kindness
knowledge
labour
lack
land
laughter
lava
leather
leisure
lightning
linguistics
literature
litter
livestock
logic
loneliness
love
luck
luggage
machinery
magic
mail
management
mankind
marble
mathematics
mayonnaise
measles
meat
metal
methane
milk
money
mud
music
nature
news
nitrogen
nonsense
nurture
nutrition
obedience
obesity
oil
oxygen
paper
passion
pasta
patience
permission
physics
poetry
pollution
poverty
power
pride
production
progress
pronunciation
psychology
publicity
punctuation
quality
quantity
quartz
racism
rain
recreation
relaxation
reliability
research
respect
revenge
rice
room
rubbish
rum
safety
salad
salt
sand
satire
scenery
seafood
seaside
shame
shopping
silence
sleep
smoke
smoking
snow
soap
software
soil
sorrow
soup
speed
spelling
sport
steam
strength
stuff
stupidity
success
sugar
sunshine
symmetry
tea
tennis
thirst
thunder
timber
time
toast
tolerance
trade
traffic
transportation
travel
trust
understanding
underwear
unemployment
unity
usage
validity
veal
vegetation
vegetarianism
vengeance
violence
vision
vitality
warmth
water
wealth
weather
weight
welfare
wheat
whiskey
width
wildlife
wine
wisdom
wood
wool
work
yeast
yoga
youth
zinc
zoology