ความแตกต่างระหว่าง everyday และ every day

คำว่า everyday และ every day เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่หลายคนยังสับสนอยู่ไม่น้อย เนื่องจากการเขียนที่เหมือนกัน เพียงแต่ เว้นวรรคแตกต่างกัน ก็ทำให้ความหมายแตกต่างกันไปเช่นกัน ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจของ 2 คำที่แตกต่างกันดีกว่า

Everyday ที่เขียนติดกัน จะมีกลักการและความหมายดังนี้

 • จะนับ everyday เป็น 1 คำ
 • จะใช้ก่อนคำนาม(N.) เสมอ
 • มีความหมายว่า โดยปกติ ทุกวันนี้ ธรรมดา

ตัวอย่างประโยคของ everyday

 • Everyday crime is a serious issue in some cities.
 • Social media has become part of everyday life.
 • These are my everyday shoes. They’re very comfortable.

Every day ที่เขียนเว้นวรรค จะมีกลักการและความหมายดังนี้

 • จะนับ every day เป็น 2 คำ
 • มีความหมายว่า ในแต่ละวัน

ตัวอย่างประโยคของ every day

 • His mom brushes her hair every day.
 • I drink tea every day.
 • People all over the world check Facebook every day.