ความแตกต่างการใช้ Past Simple กับ Present Perfect

มาดูเรื่อง Tense ที่ถือเป็นหัวใจของ Grammar ภาษาอังกฤษกันบ้างว่า ระหว่าง Past Simple Tense กับ Present Perfect Tense นั้นใช้แตกต่างกันอย่างไร ก่อนอื่นมาดูโครงสร้างและตัวอย่างประโยคของแต่ละ Tense กันก่อนดังนี้

  • โครงสร้าง Past Simple Tense : Subject + V.2 + Object
    ตัวอย่าง I went to Japan last year.
  • โครงสร้าง Present Perfect Tense : Subject + have/has+ Verb Participle (V.3)
    ตัวอย่าง I have gone to Japan.

จะเห็นว่าทั้ง Past Simple และ Present Perfect นั้นโครงสร้างต่างกัน แต่ถ้ามองตัวอย่างผ่านๆ ความหมายกลับไม่ค่อยต่างกัน ทำให้หลายคนมักจะสับสนว่าจะใช้ Tense ไหนดีในบางครั้ง ฉะนั้นครั้งนี้จะมาอธิบายให้ชัดๆไปเลยว่า มันต่างกันอย่างไร

สำหรับ Past Simple เราจะใช้เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ระบุเวลาแน่นอน จากตัวอย่าง I went to Japan last year. ก็คือฉันไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้ว ในประโยคได้ระบุเวลาแน่นอนว่าไปมาแล้วปีที่แล้ว ในขณะ ที่ I have gone to Japan. เป็น Present Perfect ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมนอดีตแต่ไม่ได้ระบุเวลาชัดเจน โดย Present Perfect จะให้น้ำหนักผลในปัจจุบันของการกระทำในอดีต เช่น

  • I have graduated from Cambridge. ประโยคนี้จะเน้นความสำคัญผลในปัจจุบัน
  • I graduated from Cambridge. ประโยคนี้จะเน้นความสำคัญของผลในอดีต

ดูเหมือนว่าอาจจะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนสับสนบ่อยครั้งในกานำมาใช้ ดังนั้นจึงมักมีตัวบ่งชี้เพื่อทำให้ง่ายต่อการแยกประเภท โดยจะต้องสังเกตที่ Adverb ดังนี้

  • Past Simple มักจะใช้ yesterday, last night, last year, และ ago เป็นต้น
  • Present Perfect จะใช้ since , for , never และ already เป็นต้น

เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ลดความสับสนในการใช้งานของ Tense ทั้ง 2 แบบไปได้ก็ลองนำไปฝึกใช้กันจะได้สามารถใช้ได้คล่องและเก่งขึ้น