Since และ For ฉบับย่อ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ

ครั้งนี้มาทำความเข้าใจ Since และ For แบบง่ายๆกันดูบ้าง เพราะปกติเรื่อง Since และ For นี้เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการสับสนมากในการใช้งานทุกครั้ง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อไหร่จะใช้ Sine แล้วเวลาไหนถึงใช้ For มาดูเทคนิคและตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมกัน FOR เป็นคำบุพบท (Preposition) แปลว่า สำหรับ ของ ถึง เพื่อ แต่ถ้าใช้ for เป็น คำเชื่อม (Conjunction) จะแปลว่า […]

Read Article →

ความแตกต่างการใช้ Past Simple กับ Present Perfect

มาดูเรื่อง Tense ที่ถือเป็นหัวใจของ Grammar ภาษาอังกฤษกันบ้างว่า ระหว่าง Past Simple Tense กับ Present Perfect Tense นั้นใช้แตกต่างกันอย่างไร ก่อนอื่นมาดูโครงสร้างและตัวอย่างประโยคของแต่ละ Tense กันก่อนดังนี้ โครงสร้าง Past Simple Tense : Subject + V.2 + Object ตัวอย่าง I went […]

Read Article →

เทคนิคการใช้ Since และ For ใน Present Perfect tense

พูดถึง Present Perfect tense จะเห็นประโยคหน้าตาแบบนี้ I have been …. They have been… ลอยมา ซึ่ง Present Perfect tense เป็น tense ที่บอกว่าเราทำอะไรตั้งแต่อดีต แล้วยังคงทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ Since และ For Since + Point in time […]

Read Article →