การเรียนในแต่ละระดับชั้นของนักเรียนในอเมริกา USA

หลายๆคนเวลาดูซี่รี่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของทางอเมริกา อาจจะมีความสงสัยกันว่าระดับชั้นของแต่ละชั้นที่นักเรียนเรียนกันที่นั้นเขาแบ่งกันอย่างไรบ้างนะ
แต่ละระดับชั้นของนักเรียนทางอเมริกาจะเรียกกันเป็นเกรด โดยเราสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ นั้นก็คือ Elementary school Middle school และ High school โดยแบ่งตามอายุตามด้านล่างนี้เลยจ้า

Elementary school

อายุ 5–6 ระดับชั้น Kindergarten

อายุ 6–7 ระดับชั้น First grade

อายุ 7–8 ระดับชั้น Second grade

อายุ 8–9 ระดับชั้น Third grade

อายุ 9–10 ระดับชั้น Fourth grade

อายุ 10–11 ระดับชั้น Fifth grade

อายุ 11–12 ระดับชั้น Sixth grade

Middle school

อายุ 12–13 ระดับชั้น Seventh grade

อายุ 13–14 ระดับชั้น Eighth grade

High school

อายุ 14–15 ระดับชั้น Ninth grade (Freshman)

อายุ 15–16 ระดับชั้น Tenth grade (Sophomore)

อายุ 16–17 ระดับชั้น Eleventh grade (Junior)

อายุ 17–18 ระดับชั้น Twelfth grade (Senior)

หากใครดูซี่รี่หรือหนังของทางอเมริกาบ่อยๆก็มักได้ยินคำเรียกระดับชั้นของการเรียนของเด็กนักเรียนที่นี้กันนะ คราวนี้ก็เขาใจกันแล้วนะว่าแต่ละระดับชั้น และอายุ ของการเรียนของอเมริกาเป็นอย่างไร