การพูดว่า “ไม่” ไม่ได้มีแค่ Say No!

การพูดปฏิเสธในภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เรามักจะเคยได้ยินแค่ Say no เท่านั้น แต่คุณรู้ไหมว่ามันยังมีคำอื่นในภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่า “ไม่” หรือ “ปฏิเสธ” ได้อีกหลายแบบ ดังนี้

 • By no means
 • Certainly not
 • I don’t think I want to
 • I have something else
 • I shall not
 • I think I’ll pass
 • I think not
 • I wish I could but ….
 • I’ll need to bow out
 • I’m afraid I can’t
 • I’m not interested
 • I’m slammed
 • I’m taking something
 • If only I could
 • If only it worked
 • It’s not my thing
 • Maybe another time
 • Nah
 • No thanks
 • No way
 • Nope
 • Not for me, thanks
 • Not likely
 • Not now
 • Not possible
 • Not this time
 • Not today, thanks
 • Sorry
 • Thanks, but no thanks
 • Unfortunately not

เป็นไงกันบ้างกับ 30 การปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ไม่จำเป็นต้อง Say no เท่านั้น จะเห็นว่ายังมีอีกหลายแบบหลายวิธีทำเราสามารถนำมาใช้ได้ ลองนำไปฝึกใช้กันในหลายๆแบบในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อเราจะได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น