การทำ Statement ก่อนไปเรียนต่างประเทศ

การยื่นวีซ่าไปต่างประเทศ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ Statement หรือหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ซึ่งมีข้อมูลที่บันทึกรายการการเคลื่อนไหวของบัญชี เราสามารถขอเอกสารนี้ได้จากธนาคารทุกสาขา เละ Statement นั้นควรโชว์ย้อนหลัง 3-6 เดือน โดยทั่วไปคนที่จะยื่นวีซ่าสามารถใช้ Statement ของตนเองได้ หรือหลายคนก็จะใช้ของสปอนเซอร์

ทีนี้การเตรียม Statement ก็จะต้องมีการวางแผน เพราะบางคนถึงแม้จะมียอดเงินในบัญชีมากมาย แต่ก็ยื่นวีซ่าไม่ผ่านก็มี เนื่องจากไม่สามารถชี้แจงได้ว่า ยอดเงินในบัญชีทั้งหมดมาจากไหน ดังนั้นแล้วเราต้องมีหลักการและมีเหตุมีผลในการทำ Statement

ซึ่งของเราเองนั้นใช้วีธีการโดยใช้ Statement ของทั้งตนเองและของสปอนเซอร์ยื่นประกอบกัน เพราะก่อนเราไปเรียน เราได้ทำงานบริษัทมาแล้วเกือบ 4 ปี แล้วของสปอนเซอร์ ก็ได้ทำงานบริษัทมาเช่นเดียวกันถึง 7 ปี ดังนั้นยอด Statement ในการยื่นขอวีซ่าจึงไม่มีปัญหา และเพื่อความน่าเชื่อถือนั้นทั้งเราและสปอนเซอร์ ได้ยื่นทั้งจดหมายรับรองการทำงานของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ช่วงระหว่าง 6 เดือน ก่อนเราจะยื่นขอเอกสารจากทางธนาคาร เราก็ได้มีการฝากเข้า ถอนออก บัญชีธนาคารเป็นปกติเพื่อให้เห็นว่า Statement ของเรานั้นไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆ มันก็จะดูน่าสงสัยไป

สำหรับธนาคารที่เราขอ Statement นั้นเราใช้ TMB โดยเข้าไปขอที่สาขานั้นๆเลย แล้วทางธนาคารก็จะมีเอกสารให้เรากรอกรายละเอียด และมีค่าธรรมเนียมประมาณ 100-200 บาท หลังจากนั้นจะใช้เวลา 1-2 วัน กว่าเราจะได้รับเอกสาร Statement นั้นๆ ในขณะที่ของสปอนเซอร์เรานั้นขอ Confirmation Letter หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน จากทาง ME by TMB ฟังดูแล้วเหมือนจะธนาคารเดียวกัน แต่ความเป็นจริงแล้วกระบวนการต่างกัน เพราะ ME by TMB จะเป็นการส่งเรื่องทางออนไลน์ โดยโทรไปก่อนสอบถามรายละเอียด แล้วเข้าไปที่เวปไซด์โหลดแบบฟอร์มมากรอก ส่งเรื่องให้ทาง Email

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Confirmation (N.) แปลว่า การยืนยัน
Confirm (V.) แปลว่า ยืนยัน
Confirmative (adj.) แปลว่า ที่ยืนยัน