กรณีที่จะไม่ใช้ Articles หรือ a , an , the [Part1]

เคยเรียนรู้กันไปแล้วว่าคำนามแบบไหน ประเภทไหน ควรใช้ Articles หรือ a , an , the อย่างไร แต่รู้ไหมว่าก็มีกรณียกเว้นหลายคำเหมือนกันว่าไม่ใช้ Articles ใดๆเลย ซึ่งกรณีดังกล่าวมีดังนี้

–          ภาษาต่างๆ จะไม่ใส่ Articles

ตัวอย่าง She speaks fluent English. 

แต่ ถ้าหมายถึงประชาชนหรือคนในชาติจะใส่ Articles เช่น the Danes, the Thais, the Japanese.

หรือมีคำนามตามหลังก็จะใส่ Articles เช่น He is studying the German language.

–          ประเทศจะไม่ใส่ Articlesตัวอย่าง She was born in Thailand.

แต่ ยกเว้นในกรณีที่ชื่อประเทศเป็น พหูพจน์ หรือขึ้นต้นด้วย the Republic of…. เช่น The people’s Republic of China, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland เป็นต้น

–          มื้ออาหารจะไม่ใส่ Articles

ตัวอย่าง I invited her out for lunch.

He has lunch at noon.

แต่ จะใช้ Articles the เมื่อมีการชี้เฉพาะเจาะจง

–          วิชาชีพจะไม่ใส่Articles

ตัวอย่าง My son is good at mathematics.

พักเหนื่อยก่อน แล้วติดตามอ่าน กรณีที่จะไม่ใช้ Articles หรือ a , an , the [Part2] กันด้วยนะ