หลักการใช้ A/ An /The แบบสั้นๆอ่านแล้วรู้เรื่อง

เรื่อง A/ An /The หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Articles เป็นเรื่องง่ายที่ไม่ง่าย เพราะเรียนมากี่ครั้งๆ ก็จำไม่เคยได้ ใช้ถูกใช้ผิดกันตลอด จะรู้ได้ไงว่าแบบไหนใช้ A, An, The หรือไม่ต้องใช้ วันนี้มาดูหลักการทั่วไปใช้แบบง่ายๆ สั้นๆ พร้อมตัวอย่างอ่านแล้วรู้เรื่องกัน การใช้  A / An ครั้งแรกที่พูดถึงคำนาม เช่น I bought a new book yesterday! […]

Read Article →

การใช้ a an นอกเหนือจากกรณีปกติ

ในการใช้ a หรือ an นั้น ปกติเราจะใช้กับคำนามนับได้ ที่ไม่ได้เจาะจง นอกจากนั้นแล้วเรายังใช้ a หรือ an กับกรณีต่างดังต่อไปนี้อีกด้วยนะ ใช้เวลาบอกอาการป่วย I have a cold. Wichai has a headache. Panada has a stomachache. ใช้เวลาบอกอาชีพของคนนั้นๆ I am an engineer. […]

Read Article →

เทคนิคการใช้ Articles a,an

เรื่อง a,an เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรจะใช้กันอย่างถูกต้องนะ มิฉะนั้นอาจจะทำให้ประโยคผิดหรือความหมายเพี้ยนไปได้ ดังนั้นมาดูเทคนิคและหลักการใช้แบบง่ายๆสั้น อ่านแล้วเข้าใจกัน ดังนี้ a ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะออกเสียงขึ้นต้นพยัญชนะ an ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a,e,I,o,u) ออกเสียงสระ หลักการใช้ Articles a,an  จะใช้เมื่อกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นครั้งแรก ตัวอย่าง He bought her a ring for her birthday. จะใช้กับ Singular countable noun […]

Read Article →

กรณีที่จะไม่ใช้ Articles หรือ a , an , the [Part2]

อย่างที่บอกไปแล้วใน  [Part1] ว่ายังมีกรณีอีกหลายกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Articles หรือ a , an , the มาดูกันต่อเลยว่ามีกรณีใดบ้าง –          นามนับไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อหมายถึงโดยทั่วไป จะไม่ใช้ Articles ตัวอย่าง War is hell. Thais are getting used to drinking milk. แต่ เมื่อมีคุณศัพท์อยู่วลีอยู่หน้าคำนามนับไม่ได้ ทำให้คำนมนั้นชี้เฉพาะจึงต้องใช้ Articles […]

Read Article →

กรณีที่จะไม่ใช้ Articles หรือ a , an , the [Part1]

เคยเรียนรู้กันไปแล้วว่าคำนามแบบไหน ประเภทไหน ควรใช้ Articles หรือ a , an , the อย่างไร แต่รู้ไหมว่าก็มีกรณียกเว้นหลายคำเหมือนกันว่าไม่ใช้ Articles ใดๆเลย ซึ่งกรณีดังกล่าวมีดังนี้ –          ภาษาต่างๆ จะไม่ใส่ Articles ตัวอย่าง She speaks fluent English.  แต่ ถ้าหมายถึงประชาชนหรือคนในชาติจะใส่ Articles เช่น the Danes, […]

Read Article →