หลักการใช้ A/ An /The แบบสั้นๆอ่านแล้วรู้เรื่อง

เรื่อง A/ An /The หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Articles เป็นเรื่องง่ายที่ไม่ง่าย เพราะเรียนมากี่ครั้งๆ ก็จำไม่เคยได้ ใช้ถูกใช้ผิดกันตลอด จะรู้ได้ไงว่าแบบไหนใช้ A, An, The หรือไม่ต้องใช้ วันนี้มาดูหลักการทั่วไปใช้แบบง่ายๆ สั้นๆ พร้อมตัวอย่างอ่านแล้วรู้เรื่องกัน การใช้  A / An ครั้งแรกที่พูดถึงคำนาม เช่น I bought a new book yesterday! […]

Read Article →

หลักการใช้ The

The เป็น article อีกตัวหนึ่งที่สำคัญ นอกจาก a, an เพื่อไว้วางหน้าคำนาม ซึ่ง the จะใช้กับคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง สามารถนำหน้าคำนามได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ทั้งที่อ่านออกเสียงขึ้นต้นด้วนสระและพยัญชนะโดยหลักการใช้ the ก็มีหลายแบบที่เป็นกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญและต้องรู้ จะใช้ The เมื่อ ใช้กับคำนามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วครั้งหนึ่ง เช่น A man and a woman were walking in the park. […]

Read Article →

กรณีที่จะไม่ใช้ Articles หรือ a , an , the [Part2]

อย่างที่บอกไปแล้วใน  [Part1] ว่ายังมีกรณีอีกหลายกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Articles หรือ a , an , the มาดูกันต่อเลยว่ามีกรณีใดบ้าง –          นามนับไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อหมายถึงโดยทั่วไป จะไม่ใช้ Articles ตัวอย่าง War is hell. Thais are getting used to drinking milk. แต่ เมื่อมีคุณศัพท์อยู่วลีอยู่หน้าคำนามนับไม่ได้ ทำให้คำนมนั้นชี้เฉพาะจึงต้องใช้ Articles […]

Read Article →

กรณีที่จะไม่ใช้ Articles หรือ a , an , the [Part1]

เคยเรียนรู้กันไปแล้วว่าคำนามแบบไหน ประเภทไหน ควรใช้ Articles หรือ a , an , the อย่างไร แต่รู้ไหมว่าก็มีกรณียกเว้นหลายคำเหมือนกันว่าไม่ใช้ Articles ใดๆเลย ซึ่งกรณีดังกล่าวมีดังนี้ –          ภาษาต่างๆ จะไม่ใส่ Articles ตัวอย่าง She speaks fluent English.  แต่ ถ้าหมายถึงประชาชนหรือคนในชาติจะใส่ Articles เช่น the Danes, […]

Read Article →

การใช้ The

การใช้ the มักจะใช้กับคำนามที่ชี้เฉพาะหรือเจาะจง เท่านั้น เพื่อเป็นการเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าคำนามคำไหนเฉพาะเจาะจงบ้างเพื่อจะได้ใส่ the ได้อย่างถูกวิธี เราสามารถสังเกตได้ด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้ – สังเกตคำนามที่มีการขยายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยบอกรายละเอียดว่า ทำอะไร ที่ไหนเพิ่มข้อมูลต่างๆให้ เราสามารถนำ the มาใช้ได้ ตัวอย่างประโยค The girl whom you saw is my sister. เด็กผู้หญิงที่เธอเห็นนั้นเป็นน้องสาวของฉันเอง (สังเกตุว่าจะเน้นคำนามที่เด็กผู้หญิงคนนั้นจึงใส่ the หน้าคำนาม […]

Read Article →