กรณีที่จะไม่ใช้ Articles หรือ a , an , the [Part2]

อย่างที่บอกไปแล้วใน  [Part1] ว่ายังมีกรณีอีกหลายกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Articles หรือ a , an , the มาดูกันต่อเลยว่ามีกรณีใดบ้าง

–          นามนับไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อหมายถึงโดยทั่วไป จะไม่ใช้ Articles
ตัวอย่าง War is hell.
Thais are getting used to drinking milk.
แต่ เมื่อมีคุณศัพท์อยู่วลีอยู่หน้าคำนามนับไม่ได้ ทำให้คำนมนั้นชี้เฉพาะจึงต้องใช้ Articles เช่น Little is heard about the war in Ethiopia.
–          ชื่อภูเขา ทะเลสาบ และหมู่เกาะ จะไม่ใช้ Articles
ตัวอย่าง He lives on Krabi island.
She has a house on Lake Geneva.
–          ชื่อเกม ชื่อกีฬาต่างๆ จะไม่ใช้ Articles
ตัวอย่าง My boyfriend plays football every evening.
–          ชื่อเมือง ถนน สถานีรถประจำทาง สถานีรถไฟและสนามบินจะไม่ใช้ Articles
ตัวอย่าง  He come from Chiang Rai.
Their offices are on Sukhumvit Road.
–          สำนวนบางสำนวนจะไม่ใช้ Articles
ตัวอย่าง by train , by car , by air, on foot , on holiday, at work, at home , in hospital , in prison, in jail