คำว่า ดังนั้น ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร?

ถ้าจะพูดหรือเขียนคำว่า ดังนั้น เป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างนะ เพื่อนๆสามารถใช้คำเหล่านี้ได้เลย มีความหมายว่า ดังนั้น So Thus Hence Therefore Thereby Accordingly Consequently Subsequently As a result และทั้งหมดนี้ก็มีความหมายว่า ดังนั้น นั้นเองจ้า

Read Article →

เรื่องของการเขียนเรียงตัวเลขบอก วัน เดือน ปี

มีใครเคยสังเกตไหมว่า การเขียนตัวเลขบอกวัน เดือน ปี ของแต่ละประเทศนั้นเขียนเรียงไม่เหมือนกันเลย ยกตัวอย่างเช่น 11/12/2016 ถ้าเป็นบ้านเรา หมายความว่า วันที่ 11 เดือน 12(ธันวาคม) ปี 2016 จากตัวอย่างเดียวกันถ้าเป็นอเมริกาจะหมายถึง วันที่ 12 เดือน 11 (พฤษจิกายน) ปี 2016 ซึ่งแต่ละประเทศนิยมการเขียน วัน เดือน ปี หลากหลายรูปแบบ แต่ว่าเราสามารถแบ่งได้กว้างๆเป็น 3 […]

Read Article →

ทำไมต้องใช้ Tag Questions

ในบทความนี้จะมาอธิบายถึงจุดประสงค์ของการ tag questions สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก tag questions ก็สามารถอ่านได้ที่บทความนี้นะ การถามโดยใช้ tag questions มีด้วยกัน 2 แบบก็คือ 1. Positive statements with negative tags ถ้าเราถามคำถามด้วย Negative tag question นั้นหมายถึงว่าเราคาดหวังคำตอบที่เป็น positive เช่น คำถาม: It’s raining out, […]

Read Article →

Performa invoice กับ Proforma invoice คำไหนถูกต้องกันแน่

สำหรับใครที่จะต้องทำการซื้อขายกับบริษัทจะต้องขอเอกสารใบ PI ซึ่งเป็นเอกสารที่ ผู้ขายจะต้องส่งให้ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการเสนอหรือยืนยันการเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการขายสินค้านั้น ๆ ว่าแต่ทีนี้ตัวย่อ PI นี้ย่อมาจากอะไรกันนะ ก็ย่อมาจาก Performa invoice หรือ Proforma invoice ไง คำไหนกันหว่า นั้นนะสิ Performa หรือ Proforma คำไหนถูกต้องกันแน่ คำที่ถูกต้องก็คือ PI นี้ย่อมาจาก Proforma invoice (Pro forma […]

Read Article →