How to say goodbye ?

วิธีการกล่าวลาก่อนก็เป็นสิ่งที่เราควรจดจำเพราะเป็นประโยค ยอดฮิตและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในการกล่าวจบบทสนทนาหรือว่าแม้แต่การจากลากับใครบางคน ซึ่งเราก็จะคุ้นอยู่คำเดียวว่า Goodbye ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่านอกจาก Goodbye ยังมีคำไหนหรือประโยคไหนสามารถนำมาใช้ได้อีกบ้าง Bye Bye for now Bye-bye See ya So long Ciao Later Cheerio See you around Farewell Ta-ra See you again Ta-ta fir now […]

Read Article →