How to say goodbye ?

วิธีการกล่าวลาก่อนก็เป็นสิ่งที่เราควรจดจำเพราะเป็นประโยค ยอดฮิตและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในการกล่าวจบบทสนทนาหรือว่าแม้แต่การจากลากับใครบางคน ซึ่งเราก็จะคุ้นอยู่คำเดียวว่า Goodbye ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่านอกจาก Goodbye ยังมีคำไหนหรือประโยคไหนสามารถนำมาใช้ได้อีกบ้าง Bye Bye for now Bye-bye See ya So long Ciao Later Cheerio See you around Farewell Ta-ra See you again Ta-ta fir now […]

Read Article →

ออกเสียงคล้ายกันจุงเบยกับคำว่า By Buy Bye Bi

เจอ Bi, Buy, Byและ Bye ออกเสียงเหมือนกันอีกแล้วแต่หน้าตาช่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความหมายก็ไม่เหมือนกันมาดูทีละตัวกันเลย Bi = 2 มีความหมายที่แสดงถึงว่าสอง ตัวอย่าง bi-weekly = every 2 weeks. bi- monthly= every 2 months. sexual=sex >>bisexual ได้ทั้ง สองเพศ ^^ Buy= Spend to get […]

Read Article →