เพื่อนผู้หญิง ที่ไม่ใช่แฟน พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง จะใช้คำว่า Girlfriend ได้ไหม?

ทุกคนคงทราบดีว่าคำว่า “แฟน” (แฟนผู้หญิง) ในภาษาอังกฤษจะพูดว่า “Girlfriend” ซึ่งเอาคำว่า Girl+Friend แบบนี้ถ้าแปลตามคำตรงๆเลยก็จะไม่ใช่ความหมายว่าแฟน แต่มันหมายความว่าแฟนอะนะ   แล้วทีนี้ถ้า Girlfriend แปลว่า แฟนของเราที่เป็นผู้หญิง แล้ว “เพื่อนผู้หญิงที่ไม่ใช่แฟนเราละ” ใช้คำไหนละ จะบอกว่า ก็เขียนเหมือนกันเลย แต่เว้นวรรคระหว่างคำด้วย “Girl friend” แปลว่า เพื่อนเราที่เป็นผู้หญิง ง่ายไหม นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำอื่นได้อีกนะ เช่น Female friend แปลว่า […]

Read Article →