เรื่องของ Used to และ Would

มาถึงคู่ของ Used to และ Would กันบ้างนี่ก็เป็นอีกคู่คำศัพท์ที่แม้แต่ Native speaker เจ้าของภาษา หรือฝรั่งแท้ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำ เคยใช้ผิดกันอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจหลักการใช้แบบง่ายๆ พร้อมตัวอย่างของทั้ง 2 แบบกัน สำหรับ Used to และ Would นั้นทั้ง 2 คำ จะตามด้วยรูปกริยาในภาษาอังกฤษที่ไม่ใช้ to เช่น I used to […]

Read Article →

Since และ For ฉบับย่อ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ

ครั้งนี้มาทำความเข้าใจ Since และ For แบบง่ายๆกันดูบ้าง เพราะปกติเรื่อง Since และ For นี้เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการสับสนมากในการใช้งานทุกครั้ง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อไหร่จะใช้ Sine แล้วเวลาไหนถึงใช้ For มาดูเทคนิคและตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมกัน FOR เป็นคำบุพบท (Preposition) แปลว่า สำหรับ ของ ถึง เพื่อ แต่ถ้าใช้ for เป็น คำเชื่อม (Conjunction) จะแปลว่า […]

Read Article →

เรียนรู้คำนามในภาษาอังกฤษฉบับสั้นแต่ได้ใจความ

Noun หรือคำนามในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรเรียนรู้ไว้ เพราะในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปคำนามมักจะแฝงอยู่ในประโยคนั้นๆ เมื่อไหร่ที่เราสามารถแยกออกว่าคำไหนเป็นคำนาม เราก็จะวิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้ง่ายขึ้น แต่ในภาษาอังกฤษก็มีคำนามหลายรูปแบบ มีหน้าตาการสะกดที่ทำให้บางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่คำนามหรือไม่ ดังนั้นมาเรียนรู้คำนามที่ควรรู้แต่ละประเภทกัน คำนาม หมายถึง สิ่งที่นิยาม คน สัตว์ สิ่งของ สิ่งต่างๆ เช่น ครู โรงเรียน นักเรียน สมุด เป็นต้น Proper Nouns เป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ ชื่อทะเล ชื่อภูเขา ตัวอย่าง […]

Read Article →

เรียนรู้วิธีการใช้ Used to แบบง่ายๆ

ครั้งนี้มารู้จักการใช้ used to ในประโยคภาษาอังกฤษกัน ซึ่งโดยปกติแล้ว used to ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่า เคย โดยบางครั้งอาจจะเป็น เคยใช้ เคยเป็น เคยทำ เคยอยู่ แบบนี้เป็นต้น ซึ่งคำว่า used to เป็นการกระทำที่เคยเกิดขึ้นเป็นปกติในสมัยอดีตแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นยาวนาน เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นมาลองดูประโยคตัวอย่างของ used to ว่าใช้อย่างไร ตัวอย่าง He used to drive to school […]

Read Article →

ทำความเข้าใจ Like กับ As แบบง่ายๆ

ในภาษาอังกฤษความหมายของ Like กับ As นั้นโดยทั่วไปมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ที่แปลว่า เหมือน หรือ คล้าย แต่หลักการใช้งานจะต่างกัน ในส่วนนี้แหล่ะจะให้ผู้เรียนที่นำไปใช้นั้นอาจจะเกิดความสับสนได้ ฉะนั้นวันนี้มาทำความเข้าใจ Like กับ As แบบง่ายกันเถอะ Like สามารถใช้ได้ตามตัวอย่างนี้ แต่ไม่สามารถนำ As มาใช้ได้ ดังนี้ It’s winter again. I love weather like this. […]

Read Article →

Would rather และ Prefer ต่างกันยังไงมีวิธีใช้อย่างไรนะ

วันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวระหว่าง Would rather และ Prefer ซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่สร้างความไม่ชัดเจนในหลายๆครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษของใครหลายคน เพราะมีความหมายและการใช้งานที่ใกล้เคียงกันมาก วันนี้มาดูความหมาย วิธีการใช้งาน และตัวอย่างประกอบ ของ Would rather และ Prefer กัน Would rather Would rather do something ชอบทำสิ่งหนึ่งมากกว่า Would rather do something than do something […]

Read Article →