House และ Home ต่างกันตรงไหน?

คำศัพท์พื้นฐานวัยเด็กอย่างคำว่า House และ Home ที่เราเรียกกันติดปากและแปลว่า บ้าน นี้ เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า 2 คำนนี้มันมีที่มาและแตกต่างกันอย่างไร แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จะใช้ House เมื่อไหร่จะใช้ Home ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะวันนี้เราหาคำตอบมาฝากคุณแล้ว House (N.) แปลว่า บ้าน ตัวอาคาร บ้านพักอาศัย โดยมีความเฉพาะของความหมายดังนี้ House เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถาวร อาจจะเป็นอาคาร บ้าน ตึก House อาจจะหมายถึงอาคาร […]

Read Article →

10 วิธีทักทายเพื่อนฝรั่งว่าเป็นไงบ้าง

การทักทายถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนเป็นอีกวิธีแสดงถึงความใส่ใจและเป็นห่วง ถ้าหากเราอยากจะถามว่าเพื่อนเป็นอย่างไรบ้าง ชีวิตเป็นไง ครอบครัวโอเคร ไหม แบบนี้ก็มีวิธณการถามที่น่าสนใจ 10 แบบ มาฝากให้เก็บไว้ไปทักทายเพื่อนชาวต่างชาติ หรือคนรู้จักกันได้ดังนี้ How are you? How’s it going? How ya doin’? How’s your family? What’s up? What’s new? What have you been […]

Read Article →

หลักการเขียน Email ขอบคุณในโอกาสต่างๆ

การเขียนอีเมล์โต้ตอบกันในที่ทำงาน การเรียน หรือครอบครัว เป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์มากในการสื่อสารข้อความ โดยนอกจากผู้เขียนและผู้รับอีเมล์จะได้ข้อความการตกลงกันแล้ว การตอบกลับด้วยการขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษก็ควรจะต้องเขียนให้น่าสนใจและแสดงให้เห็นว่าเราขอบคุณจริงๆ โดยครั้งนี้จะมีโครงสร้างรูปแบบการเขียนอีเมล์ขอบคุณเนื่องในโอกาสต่างๆดังนี้ ขอบคุณเพื่อนร่วมงานในทีม Hi……….., Thank you for [ขอบคุณในสิ่งต่างๆที่เพื่อนร่วมงานทำให้]. [ประโยคเกี่ยวกับสาเหตุที่ผลงานของบุคคลนั้นสมควรได้รับความขอบคุณจากคุณ] [ประโยคอธิบายถึงผลดีที่ได้รับจากผู้รับ] [Optional: ย้ำขอขอบคุณหรือให้คำชมเชย และความคิดเห็นที่เป็นมิตรอื่นๆ ]   ขอบคุณเพื่อนและครอบครัว Hi ………, Thank you for [คำชี้แจงเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณขอบคุณสำหรับผู้รับ]. [หนึ่งหรือสองประโยคเกี่ยวกับสาเหตุที่เพื่อนหรือครอบครัวนั้นทำสิ่งที่มีความหมายต่อคุณ] [Optional: คำยกย่องต่อเพื่อนหรือครอบครัวที่ความเมตตากรุณา […]

Read Article →