Sugar baby กับ Sugar daddy หมายความว่าอะไร ต่างกันยังไง

สงสัยกันไหม Sugar baby แล้วก็ Sugar daddy หมายความว่าอะไร ต่างกันยังไง บทความนี้มีคำตอบจ้า

Sugar baby แปลว่า เด็กเสี่ย หรือ เศรษฐีหรือคนที่รวยๆ(อาจจะอายุเยอะแล้วด้วย)แล้วให้เงินแต่ละเดือนรับไปเลี้ยงเพื่อตอบแทนกับการคบเป็นแฟน และ Sugar baby จะมีการใช้ชีวิตที่หรูหราใช้กระเป๋ารองเท้าแพงๆ ส่วนเศรษฐีหรือคนที่รวยๆเราจะเรียกว่า Sugar daddy

นอกจากนี้ในทางตรงกันข้าม ผู้ชาย(Sugar baby) ก็สามารถมี Sugar mommy ซึ่งหมายถึงเศรษฐีหรือคนที่รวยๆผู้หญิง(อาจจะอายุเยอะแล้วด้วย)แล้วให้เงินแต่ละเดือนรับไปเลี้ยงเพื่อตอบแทนกับคบเป็นแฟนในลักษณะเดียวกันกับ Sugar daddy

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า Sugar baby และ Sugar daddy
She is on the lookout for a new sugar daddy.
She chose to become a sugar baby.
An attractive sugar baby.
We are looking for a truly successful sugar daddy or an attractive sugar baby.

บางคนอาจจะถามว่า Sugar baby กับ Prostitute ต่างกันยังไงเหมือนกันไหม คำตอบคือต่างกัน Prostitute หรือผู้ที่ค้าประเวณี ใช้ร่างกายของเธอ (Sex)เพื่อกับการแลกมาได้เป็นเงิน โดยไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรและไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิเสธ แต่ Sugar baby นั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับคนรักปกติและมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะคบหรือไม่คบได้

และนี้ก็เป็นความหมายของ Sugar daddy, Sugar mommy แล้วก็ Sugar baby รวมถึงข้อแตกต่างกับคำว่า Prostitute คราวนี้เพื่อนๆก็เข้าใจความหมายกันแล้วนะ