Sugar baby กับ Sugar daddy หมายความว่าอะไร ต่างกันยังไง

สงสัยกันไหม Sugar baby แล้วก็ Sugar daddy หมายความว่าอะไร ต่างกันยังไง บทความนี้มีคำตอบจ้า Sugar baby แปลว่า เด็กเสี่ย หรือ เศรษฐีหรือคนที่รวยๆ(อาจจะอายุเยอะแล้วด้วย)แล้วให้เงินแต่ละเดือนรับไปเลี้ยงเพื่อตอบแทนกับการคบเป็นแฟน และ Sugar baby จะมีการใช้ชีวิตที่หรูหราใช้กระเป๋ารองเท้าแพงๆ ส่วนเศรษฐีหรือคนที่รวยๆเราจะเรียกว่า Sugar daddy นอกจากนี้ในทางตรงกันข้าม ผู้ชาย(Sugar baby) ก็สามารถมี Sugar mommy ซึ่งหมายถึงเศรษฐีหรือคนที่รวยๆผู้หญิง(อาจจะอายุเยอะแล้วด้วย)แล้วให้เงินแต่ละเดือนรับไปเลี้ยงเพื่อตอบแทนกับคบเป็นแฟนในลักษณะเดียวกันกับ Sugar […]

Read Article →