Phrasal verb (กริยาวลี) เกี่ยวกับ “Run” ที่ควรรู้

สำหรับ Phrasal verb หรือ กริยาวลี ในภาษาอังกฤษนั้นมีจำนวนมาก และหลากหลาย โดยส่วนใหญ่คนที่เป็น Native Speaker มักจะใช้ Phrasal verb บ่อยมากในชีวิตประจำวัน แต่สำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 อาจจะมองว่า Phrasal verb เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก หากนำมาปรับใช้ในประโยคคำพูด บทสนทนา หรือเหตุการณ์ต่างๆก็ตาม

แต่รู้ไหมว่า ถ้าเรายิ่งรู้ความหมาย Phrasal verb ในภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่ จะทำให้เราคุยกับ Native Speaker ได้ลื่นไหลมาก แล้วอาจจะได้รับคำชมจาก Native Speaker เลยก็ได้ว่า คุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมาก ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะยกระดับภาษาอังกฤษของคุณจากระดับพื้นฐานขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แนะนำว่า ควรศึกษาเรื่อง Phrasal verb หรือ กริยาวลี ไว้จะดีมาก ดังนั้น วันนี้จึงนำ Phrasal verb เกี่ยวกับ “Run” ที่ควรรู้มาฝากดังนี้

  • Run away = หนี
  • Run down = โทรม หรือ เหนื่อย
  • Run over = ทับ
  • Run into = ชน หรือ บังเอิญเจอ
  • Run out of = หมด
  • Run for = สมัครเป็น

เอาเท่านี้ก่อน ลองฝึกนำไปใช้ให้คล่อง วันละเล็กวันละน้อย ก็จะสามารถทำให้จดจำการใช้ Phrasal verb ที่เกี่ยวกับ Run ได้ไม่ยาก แล้วค่อยติดตาม Phrasal verb ที่ควรรู้ในบทความต่อๆไปนะ