วลีกริยาภาษาอังกฤษ Fall

มารู้จักคำวลีกริยา Fall ในแต่ละแบบพร้อมความหมายและตัวอย่างประกอบ ดังนี้ Fall about หมายถึง หัวเราะหนักมาก หัวเราะแบบไม่รู้ตัว เช่น Every time she performed the trick people would fall about laughing. Fall apart หมายถึง แตกสบาย แยกเป็นชิ้นๆ แตกสลาย เช่น My old […]

Read Article →

วลีกริยา Give

วลีกริยา หรือ Phrasal Verb เกี่ยวกับ Give มีหลายคำที่น่าสนใจ มาเรียนรู้ความหมายและตัวอย่างกันดังนี้ Give away มี 2 ความหมาย คือ หมายถึง ให้ของ ให้คนอื่น เช่น I didn’t like that book, so I gave it away. หมายถึง เปิดเผยความลับให้บางคนรู้ […]

Read Article →

Look up มีได้หลายความหมายนะ

Look up เป็นวลีกริยาหรือ Phrasal Verbs ที่สามารถมีได้หลายความหมาย ดังนี้   ความหมายที่หลากหลายของ Look up Look up: ค้นหาข้อมูล ตัวอย่าง I wasn’t sure of the word’s meaning, so I looked it up in the dictionary. […]

Read Article →

Take down มีได้หลายความหมายนะ

Take down เป็นวลีกริยาหรือ Phrasal Verbs ที่สามารถมีได้หลายความหมาย ดังนี้ ความหมายที่หลากหลายของ Take down Take down:  เขียนบางสิ่งบางอย่างลงไป เช่น เมื่อคุณได้ยินข้อความ หรือดูบางสิ่งบางอย่างแล้วจดบันทึก หรือเขียโน๊ตลงไป ตัวอย่าง The employer took down notes during the interview. This will be in […]

Read Article →

Take over มีได้หลายความหมายนะ

Take over เป็นวลีกริยาหรือ Phrasal Verbs ที่สามารถมีได้หลายความหมาย ดังนี้   ความหมายที่หลากหลายของ Take over Take over:  เข้าควบคุม ดูแลแทน ตัวอย่าง I have decided to take over the family business now that my father has […]

Read Article →

Take away มีได้หลายความหมายนะ

Take away เป็นวลีกริยาหรือ Phrasal Verbs ที่สามารถมีได้หลายความหมาย ดังนี้   ความหมายที่หลากหลายของ Take away Take away :  นำไปด้วย หยิบไปด้วย เอาไป นำกลับ ตัวอย่าง The teacher took my phone away until the end of the […]

Read Article →

Take up มีได้หลายความหมายนะ

Take up เป็นวลีกริยาหรือ Phrasal Verbs ที่สามารถมีได้หลายความหมาย ดังนี้   ความหมายที่หลากหลายของ Take up Take up:  เติมต็ม หรือ ใช้เวลา ตัวอย่าง The new sofa takes up a lot of space in the living room. […]

Read Article →