No. ตามด้วยตัวเลข คืออะไรนะ???

no+keyboard
เพื่อนๆเคยเขียนตัวเลขบอกลำดับในภาษาอังกฤษบ้างไหม เราเขียน No ไว้นำหน้าตัวเลขกันใช่ไหม แล้วสงสัยกันหรือป่าวว่ามันย่อมาจากอะไร แล้วทำไมต้องเขียนว่า No กันนะ
No นั้นย่อมาจาก Numero หรือ Numero sign มาจากภาษาลาติน เพี้ยนจาก numerus แปลว่า by the number, with the number หรือ ตัวนับนั้นเอง
ส่วนการที่เราจะอ่านคำว่า No เราสามารถออกเสียงอ่านได้ว่า Number นั้นเอง ไม่ได้ออกเสียงว่า โน นะจ๊ะ

ที่จริงแล้ว No สามารถเขียนได้หลายแบบเช่น Nº , No , No., no. เราเรียกว่า สัญลักษณ์ Numero นั้นเอง สามารถเขียนแทน No กันได้หมด

ทั้งนี้การใช้ Nº การยังแพร่หลายในยุโรปเช่น อีตาลี โปรตุเกส สเปน และ รัสเซีย
โดยสมัยก่อนถึงขั้นมีปุ่มสัญลักษณ์ Nº โดยเฉพาะอีกด้วย

ทีนี้ก็เข้าใจกันแล้วใช่ไหมว่า No. คืออะไร