คำศัพท์ Positive ที่ควรรู้ไว้ใช้แต่งประโยค

การแต่งประโยคหรือเรียบเรียงการสื่อสารในภาษาอังกฤษสิ่งที่สำคัญไม่แพ้หลักไวยากรณ์เลยก็คือ คำศัพท์ เพราะคำศัพท์จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารความหมายที่เราอยากบอกแก่ผู้รับสารว่าเรารู้สึกอย่างไร อยากให้ผู้รับสารตอบสนองแบบไหน หรือแค่อยากแจ้งให้เข้าใจความหมายนั้นๆ ในเมื่อคำศัพท์ก็เป็นตัวกลางสำคัญเช่นนี้ วันนี้เรามีคำศัพท์ที่เป็นแนว Positive มาฝากให้จดจำเพื่อนำไปใช้ในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษกัน Beaming หมายถึง ยิ้มแย้มแจ่มใส Friendly หมายถึง เป็นกันเอง Encouraging หมายถึง กำลังใจ Fresh หมายถึง สด Enchanting หมายถึง มีเสน่ห์ Classical หมายถึง คลาสสิก Balanced หมายถึง สมดุล […]

Read Article →

ขอให้โชคดี นอกจาก Good luck พูดแบบอื่นได้อีกนะ

การกล่าวคำอวยพร ขอให้โชคดี ปกติในภาษาอังกฤษที่เรามักจะนำมาใช้กันอย่างสม่ำเสมอก็คือ Good luck แต่ว่าถ้าเราจะบอกให้โชคดีในรูปแบบอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกัน วันนี้เรามาดูลักษณะประโยคและคำที่เราจะบอกโชคดีกับคนรักในแบบอื่นบ้างที่ไม่ใช่แค่ Good luck จะมีคำไหนบ้าง มาดูกันเลย Best luck Wish you lots of luck You’ll do great Blow them away I hope things will turn out […]

Read Article →

สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปลา

สำนวนเป็นการใช้ภาษาที่ลึกซึ้งเพื่อเปรียบเปรยอย่างใดอย่างหนึ่ง และหรือการกระทำต่างๆด้วยเช่นกัน โดยเรามักจะคุ้นเคยสำนวนในภาษาไทยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มีการนำมาใช้งาน แต่ว่าในภาษาอังกฤษก็มีสำนวนที่ถูกนำมาใช้งานไม่แพ้ในภาษาไทยของเราด้วย วันนี้จึงขอนำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษ ที่หยิบยกนำเรื่อง ปลา มาใช้ในสำนวน เพื่อเป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ มาดูกันว่า สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปลา มีสำนวนไหนที่น่าสนใจสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้บ้าง Big fish: An important person หมายถึงคนนี้คือคนสำคัญเปรียบเหมือนปลาตัวใหญ่ Fish for compliments: Try to manipulate people into praising you พยายามหลอกล่อให้คนอื่นยกย่องคุณ Fish […]

Read Article →

คำว่าเปลี่ยนไม่ได้มีแค่ คำว่า Change

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนทุกคนที่จะต้องได้ประสบพบเจออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีหรือแย่ แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง เราต้องสามารถปรับตัว รับมือ และยอมรับกับสิ่งนั้นๆที่เกิดขึ้นให้ได้ และในภาษาอังกฤษคำว่า เปลี่ยน เรามักจะนึกถึง คำว่า Change แต่รู้ไหมว่า ยังมีคำที่เป็น Synonym ของคำนี้อีกมากมาย มาดูกันว่าเราจะใช้คำไหนได้อีกบ้าง พร้อมตัวอย่างประโยค ALTERATION : เป็นคำนาม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การดัดแปลง การผันแปร ตัวอย่างประโยค The leaflets require no […]

Read Article →

คำว่า เพิ่ม ไม่ได้มีแค่คำว่า Increase

เมื่อเรานึกถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นใรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เรามักจะใช้คำว่า Increase มาประกอบในรูปประโยคภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าเพิ่ม มากขึ้นก็จะยิ่งช่วยให้รูปประโยคภาษาอังกฤษของเราดูมีมิติมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นเรามารู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นของคำว่า Increase กันเถอะ Extend: เป็นคำกริยา หมายถึง ต่อ ขยาย งอกเงย ตัวอย่างประโยค The caves extend for some 20 kilo-meters. Expand: เป็นคำกริยา หมายถึง ขยาย พัฒนา […]

Read Article →

คำว่า คุณภาพ มาตรฐานดี ไม่ได้มีแค่คำว่า Quality

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เมื่อเรานึกถึงคำว่า คุณภาพดี มีมาตรฐานที่ดี เรามักจะใช้คำว่า Quality ในการขยายและแต่งในประโยคนั้นๆ แต่ว่านอกเหนือจากคำว่า Quality แล้วยังมีคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันและสามารถนำมาพิจารณาเพื่อใช้ทดแทนกันได้ โดยคำศัพท์เหล่านั้นมีมากมายลองมาดูคำเหมือนและตัวอย่างประโยคที่ใช้กัน ดังนี้ STANDARD: เป็นคำนาม หมายถึง มาตรฐาน ระดับ เกณฑ์ ตัวอย่างประโยค The general standard of racing was abysmal. STATUS: เป็นคำนาม หมายถึง สภานะภาพ […]

Read Article →

เมื่อต้องกล่าวแสดงความขอบคุณในภาษาอังกฤษหลายๆแบบ

การแสดงความขอบคุณนอกจากถือว่าเป็นมารยาททางสังคมแล้ว ยังเป็นการแสดงมิตรภาพที่มีผู้มีพระคุณได้ช่วยเหลือหรือทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเรา เราในฐานะผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ก็ควรกล่าวคำขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความมีมารยาทแบบที่ควรจะเป็น ซึ่งในภาษาอังกฤษก็ยังมีคำแสดงความขอบคุณได้อีกหลายแบบนอกจาก Thank you ยังมีคำอื่นที่น่าสนใจ มาดูกันว่าจะมีคำไหนบ้าง I thank you from the bottom of my heart. If anyone deserves thanks, it’s you. Thanks for being thoughtful. What you’ve […]

Read Article →