6 วลีในภาษาอังกฤษไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน

ครั้งนี้มาเรียนรู้ 6 วลี ภาษาอังกฤษที่น่ารู้เก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวันกัน เพราะนอกจากจะเป็นวลีคำศัพท์ที่น่าสนใจ หลายคนต้องเคยเจอและพบได้บ่อยครั้งมาก่อน แต่ครั้งนี้มาทำความเข้าใจในแง่ของความหมาย การใช้งาน และบางตัวอย่างเพื่อช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจได้มากขึ้น รวมถึง 6 วลี นี้จะมีประโยชน์กับคนที่อ่านอย่างแน่นอน เพราะคุณจะต้องได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออย่างน้อยๆก็เคยใช้มันมาแล้ว แต่แค่ไม่เคยดูความหมายหรือดูรายละเอียดอย่างชัดๆเท่านั้น มาดูกันเลย

 1. By the way = To change the topic in a conversation / move to a related topic. เราใช้สำหรับเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาหรือเขียน บางครั้งเราอาจจะเคยเห็นตัวย่อของคำนี้เป็น BTW
 2. On the way = Travelling to a particular place. วลีนี้หลายคนอาจจะเคยใช้บ่อย ที่หมายถึงกำลังเดินทางไปหาใครสักคน หรือเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แล้วอยู่ระหว่างการเดินทาง บางครั้งสามารถใช้คำย่อได้ว่า OTW
 3. In the way = Obstructing , blocking มีบางสิ่งบางอย่างปิดกั้นหรือขัดขวางไว้
 4. Look forward to = Eagerly anticipate เป็นการบอกถึงว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอย ส่วนมากจะเคยเห็นกันในอีเมล์

ตัวอย่าง

 • I look forward to meeting her.
 • I’m looking forward to the weekend.
 1. Can’t help = Can’t resist / endure / stop yourself ไม่สามารถต้านทานได้ อดทน หรือหยุดตัวเองได้

ตัวอย่าง

 • I can’t help falling in love with him.
 • She can’t help snoring in her sleep.
 • Patty couldn’t help going back to sleep after the alarm today.
 • I have to have a piece of cake. I can’t help myself.
 1. Right away = right now , immediately หมายถึงทันที เดี๋ยวนี้ ตอนนี้