5 วิธีเขียนจบอีเมล์ที่ไม่ใช่แค่ I‘m looking forward to hearing from you

ปกติเวลาเราเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อจะจบข้อความและต้องการการตอบรับจากผู้รับอีเมล์ มักจะลงท้ายด้วยข้อความว่า I‘m looking forward to hearing from you. ซึ่งประโยคนี้ก็ดูจะเป็นประโยคทั่วไป พื้นฐานและมักเคยพบเห็นอยู่บ่อยๆในอีเมล์ทั่วไป และเป็นการส่งสัญญาให้ผู้รับ รู้ว่าควรตอบกลับ

แต่อย่างไรก็ตามเพราะมันเป็นประโยคพื้นฐานทั่วไปนี่เองอาจจะทำให้คนได้รับอ่านแล้วรู้สึกเฉยๆ ไม่ได้คิดว่าการตอบกลับเป็นเรื่องที่สำคัญ (ทั้งๆที่ในบางครั้งเราต้องการให้ผู้อ่านตอบกลับอย่างเร่งด่วน และสำคัญมาก) ฉะนั้นมาลองดู 5 วิธีการเขียนปิดท้ายอีเมล์ที่น่าสนใจดังนี้

  1. ใช้ประโยคที่กระตุ้นการตัดสินใจ : การเขียนอีเมล์ที่ดีจะต้องลดการคาดเดาของผู้รับ ดังนั้นควรเจาะจงสิ่งที่เราต้องการจากผู้ที่อ่านทันที ตามตัวอย่างนี้
  • I plan to report this project to MD by Friday. Would you please send me your feedback by Wednesday?
  • Let’s meet at Peter’s for dinner. Does 6:30 p.m. on Thursday work for you?
  • Would you like me to send you our report when it’s finalized?
  1. ใช้ประโยคที่แสดงให้รู้ว่าเรากระตือรือร้นการตอบกลับจากผู้รับ เช่น I value your feedback, so let me know what you think.
  2. ใช้ประโยคประมาณว่าแจ้งให้ฉันทราบด้วยนะ เช่น Keep me informed of any updates.
  3. ใช้ประโยคที่บอกว่าเรารอคุณตอบกลับทันทีนะ เช่น I expect a reply , Well? I’m waiting.
  4. ใช้ประโยคที่ตรงประเด็นเลยว่าเขียนกลับมาทันทีนะ เช่น Write soon.

จากวิธีการเขียนทั้ง 5 แบบ หวังว่าจะมีประโยชน์ในการเขียนอีเมล์ในภาษาอังกฤษนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวอย่างที่แสดงให้ดูอาจจะมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่ทางการ เพราะฉะนั้นควรเลือกวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับประเภทของการเขียนอีเมล์ด้วย