5 วลีการแสดงออกภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์

มาเรียนรู้วลีการแสดงออกหรือคำพูดภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันกัน  โดยทั้ง 5 วลีนี้เป็นประโยคที่นิยมใช้พูดกันบ่อยและเป็นกันเอง เหมาะแก่การมาใช้ได้หลายสถานการณ์มาก

 

  1. Not fussed หรือ Not Bother : I have no preference / I’m happy with any suggestion หมายถึง ได้หมด แบบไหนก็ได้ ข้อเสนอของคุณดีทุกอย่าง เราสามารถใช้วลีนี้พูดในกรณีที่เราคิดว่าสิ่งที่ผู้พูดเสนอหลายสิ่งมาให้ แล้วดีหมดทุกอย่างแล้วเราเองก็ยอมรับได้หมด เรา OK ได้กับทุกอย่าง

 

  1. Fair enough : That’s acceptable / That’s reasonable หมายถึง เรายอมรับ เราเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ตัวอย่าง

A: I can’t come to your birthday. I have to work!

B: That’s fair enough

 

  1. I suppose so : ฉันก็ควรด้วยแหล่ะ ไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องปฏิเสธ และอีกความหมายก็คือ ฉันเห็นด้วย

ตัวอย่าง

Son: Can we get ice-cream?

Mom: Yeah! Suppose so!

A: I think he is a crazy boy.

B: I suppose so! (เห็นด้วย)

 

  1. I’m afraid… : ฉันกลัว แต่ก็มีความหมายในเชิงพูดขอโทษที่สุภาพได้ว่า I’m sorry but… ตัวอย่างเช่นมีคนชวนคุณไปงานปาร์ตี้ แต่คุณไปไม่ได้ แทนที่จะพูดว่า I’m sorry I can’t ก็สามารถพูดได้ว่า I’m afraid I can’t

ตัวอย่าง

Tom: Can you come to my party?

Katty: I’m afraid that I can’t.

 

  1. May as well หรือ Might as well: บางทีอาจจะดีกว่า ตัวอย่างเช่นที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งน่าเบื่อมาก ก็มีกลุ่มคนคุยกันพูดว่า รู้แบบนี้ไม่น่ามางานนี้เลย น่าจะอยู่บ้านอาจจะดีกว่า หรืออาจจะสนุกเท่ากัน ก็สามารถพูดได้ว่า I might as well have stayed at home.